צבעים צובעים את הלב

זאב גיגאורי האמן אחראי בין היתר גם על הצביעה באייר-בראש